Política de qualitat i seguretat

<Avannubo> ha documentat i difós a tota l’organització i a totes les parts interessades una Política de Gestió com a part del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Seguretat de la informació implementat.

La present política té com a abastos:

Per a ISO 9001:

Operadora de telefonia IP, mòbil i accés internet. Cloud computing propietari. Servidors virtuals dedicats, còpies de seguretat i repliques. Assessorament tecnològic i manteniment (24×7) en sistemes, xarxes i informàtica. Programació a mesura.

Per a ISO 27001:

Sistemes informàtics, serveis de hosting, desenvolupament de software i altres serveis de comunicació i xarxes.

<Avannubo> es compromet a orientar aquesta política cap a factors estratègics concrets:

  • La satisfacció del client i parts interessades, com a projecció de l’empresa cap a l’exterior.
  • La millora contínua del sistema de gestió integrat, com a compliment de bona gestió de tots els recursos i la nostra competència.
  • Assegurar el compliment legal i reglamentari vinculat a la nostra activitat, en matèria de qualitat i seguretat de la informació.
  • Pel que es requereix a tot el personal a contribuir, cadascú, des de la seva funció, a establir una comunicació fluida amb els nostres clients que ens permeti captar, a través dels seus requeriments, la seva necessitat real.
  • Fer possible la consecució del nivell d’exigència dels requisits expressats pels nostres clients així com els requisits de seguretat, i prestar la màxima atenció als serveis; l’objectiu és aconseguir la seva plena satisfacció.
  • Tenir com a meta l’avançar en la filosofia de la qualitat i seguretat total, i poder demostrar aquesta línia de progrés.

El tractament sistemàtic dels riscos en matèria de qualitat i seguretat de la informació amb el propòsit de mitigar-los en funció d’un criteri de prioritats documentat.