Blog en

Integració de Lync Server amb telefonía IP AVANVOIP

Blog en

Avancem Grup, empresa especialitzada en solucions globals per a empreses i pionera en telefonia IP en el núvol, presenta la integració de la seva plataforma ip AVANVOIP, amb Microsoft Lync Server. 

El departament de desenvolupament de Avancem Grup ha integrat tots els serveis de comunicació de Lync Server 2013 amb serveis de telefonia IP, AVANVOIP.; com ara missatges de benvinguda, operadora automàtica, fax virtualizado, Voicemail, enregistrament de crides, integració amb CRM/ERP, trucades per trunking ip, sales de àudioconferencia, i videoconferència etc.

El client disposa de totes les prestacions de la centraleta telefònica en el nostre núvol, el seu conseqüent estalvi de costos i al seu torn la compatibilitza amb l’aplicació Lync per a PC, Telèfon intel·ligent o des dels terminals IP amb usuaris que utilitzin Lync o Skype, tant internament en l’oficina, com amb clients o empleats fora de l’oficina, en qualsevol lloc del món.

Aquesta integració li permet al client que es puguin realitzar trucades des dels dos sistemes; AVANVOIP (per a no usuaris de Lync), i amb Lync Server per a crides o accions d’usuaris d’aquest sistema. 

Tots dos sistemes permeten utilitzar l’aplicació per a PC o utilitzar el telèfon ip (amb dos comptes) per a parlar, usar el xat, control de presència. També permeten utilitzar els dispositius mòbils com a extensió interna de la centraleta, sigui usuari o no de Lync. 

Aquestes tecnologies són flexibles, fàcils d’usar i els empleats poden comunicar-se entre si, de diverses formes, des de diferents dispositius, la qual cosa ajuda a augmentar l’eficiència, reduir els costos de viatges i reduir els costos d’administració. 

El nou servei és fruit de la necessitat d’un client de Avancem Grup d’àmbit internacional i precisava la integració de tots dos sistemes, que no trobava en el mercat dels serveis Cloud del nostre país.

Com ens informa Sandra Zazo, gerent de Avancem Grup: El nostre objectiu és sempre donar un servei global i total als nostres clients, realment ser un veritable Partner tecnològic, és a dir mirar en què inverteix al client, la seva perdurabilitat en el temps i adaptació a les noves tecnologies; si un client vol utilitzar una determinada plataforma o un determinat programari mirem de compatibilitzar-ho amb el nostre servei.

A més afegeix: Portem més de 15 anys realitzant projectes clau en mà, evolucionant i adaptant-nos a les sol·licituds dels nostres clients i del mercat tecnològic, cap no oblidar mai els nostres inicis en la instal·lació de cablejats estructurats (que continuem realitzant); avui dia som una empresa que proporciona tot tipus de serveis per a les companyies perquè disposi d’un sol interlocutor:

 • Operador de telefonia i accés a Internet. 
 • Virtualització de centraletes i sistemes de telefonia.
 • Virtualització de servidors i disseny de CPD. 
 • Gestió i configuració de xarxes, accés remot a aplicacions i VPN. 
 • Manteniment sistemes i manteniment informàtic. Disseny, instal·lació i migració de servidors (local o en el nostre núvol a mesura). 
 • Seguretat: sistemes de back up localment o en el nostre núvol, emmagatzematge i alta disponibilitat.
 • Serveis de hosting i housing. Solucions de missatgeria i col·laboració. 
 • Instal·lació i configuració d’electrònica de xarxa; switches, encaminadors, i punts d’accés wifi. 
 • Instal·lació de càmeres IP i CCTV. Implantació de softwares de control de presència i accés.
 • Instal·lació de cablejats estructurats, adequacions elèctriques d’aquests, i muntatge d’armaris rack. 
 • Instal·lació i manteniment de sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

Tots els serveis són prestats amb les nostres pròpies infraestructures i pel nostre personal. Les solucions globals que aporta la nostra empresa ens permet en l’actualitat tenir presència i prestar assistència tècnica a nivell Internacional en països com Portugal, Itàlia, França, Suïssa, Alemanya, els EUA i Mèxic. La integració del servei Microsoft Lync amb AVANVOIP suposarà un abans i un després en el mercat de la telefonia IP.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.