DEKRA_ISO_9001_AVANNUBO

ISO 9001

<Avannubo> ha documentat i difós a tota l’organització i a totes les parts interessades una Política de Gestió com a part del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Seguretat de la informació implementat.

<Avannubo> es compromet a orientar aquesta política cap a factors estratègics concrets:

  • La satisfacció del client i parts interessades, com a projecció de l’empresa cap a l’exterior.
  • La millora contínua del sistema de gestió integrat, com a compliment de bona gestió de tots els recursos i la nostra competència.
  • Assegurar el compliment legal i reglamentari vinculat a la nostra activitat, en matèria de qualitat i seguretat de la informació.
  • Pel que es requereix a tot el personal a contribuir, cadascú, des de la seva funció, a establir una comunicació fluida amb totes les parts interessades que ens permeti captar, a través dels seus requeriments, la seva necessitat real.
  • Fer possible la consecució del nivell d’exigència dels requisits expressats pels nostres clients així com els requisits de seguretat, i prestar la màxima atenció als serveis; l’objectiu és aconseguir la seva plena satisfacció.
  • Tenir com a meta l’avançar en la filosofia de la qualitat i seguretat total, i poder demostrar aquesta línia de progrés.
  • El tractament sistemàtic dels riscos en matèria de qualitat i seguretat de la informació amb el propòsit de mitigar-los en funció d’un criteri de prioritats documentat.

Certificat disponible en:

Anglès

Descargar certificado

Espanyol

Descargar certificado

Català

Descargar certificado
Departament de Qualitat i Seguretat

Departament de Qualitat i Seguretat

Avancem amb vostè, S.L